Yağmur İskele ile İş birliği

Kamuoyuna Duyuru,
Hedef Belgelendirme Gözetim ve Dan. Hizm. Ltd. Şti ile Yağmur İskele Sistemleri A.Ş. arasında Mesleki Yeterlilik Kurumu teşvikleri kapsamında Tek Nokta Başvuru Protokolü imzalanmıştır.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 5444 Sayılı Kanun ve tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler arasında olan 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı ulusal yeterliliğinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Kanun kapsamında sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge masrafları İşsizlik Sigortası Fon’undan karşılanacaktır.
Yağmur İskele Sistemleri A.Ş. , ulusal ve uluslararası geçerliliği olacak belgelendirme faaliyetleri ile 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı yeterliliğinde yapılacak uygulamaların yetkin uygulayıcılar tarafından yapılmasını, buna bağlı olarak ülkemizdeki inşaat işçiliği kalitesinin artırılmasını, marka değerinin korunmasını, işçilik hatalarına bağlı müşteri şikayet ve maliyetlerinin asgariye indirilmesini ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle Yağmur İskele Sistemleri A.Ş. 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı yeterliliğinde faaliyet gösteren ustaların, Üretici Firma Protokolü Kapsamında Yapılan Teşvik Başvuruları doğrultusunda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasına destek vermektedir.
Yağmur İskele Sistemleri A.Ş., TÜRKAK’ tan akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş Hedef Belgelendirme Gözetim ve Dan. Hizm. Ltd. Şti ile üretici firma protokolü imzalamıştır. Bu protokol ile inşaat ustalarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde MYK Mesleki Yerlilik Belgesi sahibi olabilmesi amaçlanmaktadır. Sınavlarda başarılı olan ustalar katıldıkları branşa ait Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni almaya hak kazanacaklardır.