Belge Kullanım Şartları

 • Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.
 • Belgeyi kullandırma hakkı HEDEF BELGELENDİRME ‘e aittir. HEDEF BELGELENDİRME tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde HEDEF BELGELENDİRME belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.
 • Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları HEDEF BELGELENDİRME in web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.
 • Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, HEDEF BELGELENDİRMEtarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları HEDEF BELGELENDİRME ye sunacaktır.
 • Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda, HEDEF BELGELENDİRME’ nin belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmekle,
 • Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi HEDEF BELGELENDİRME ye iade edecektir.
 • Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalacaktır.
 • Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verecek ve HEDEF BELGELENDİRMEtarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.
 • Belgenin iptal edilmesi durumunda HEDEF BELGELENDİRMEbelge sahibinin web sayfasındaki kişisel hesaplarını kapatacaktır.
 • Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için HEDEF BELGELENDİRME tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirecektir.
 • Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.
 • Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak HEDEF BELGELENDİRME ye bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır.
 • HEDEF BELGELENDİRME tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.

Logo ve İşaret Kullanım Şartları

 • HEDEF BELGELENDİRME logosunu belge sahibi, şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz kullanamaz.
 • Logo/işaret sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
 • Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.
 • 4          Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durduracaktır.
 • Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.
 • Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde HEDEF BELGELENDİRME logosu yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri HEDEF BELGELENDİRME tarafından gönderilir.
 • Gönderilen logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.
 • Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. HEDEF BELGELENDİRME logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar HEDEF BELGELENDİRME den temin edilmelidir.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.
 • Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda HEDEF BELGELENDİRME bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.

HEDEF Belgelendirme​’nin yükümlülükleri

 • Alınan belgelerin geçerliliği boyunca;  gözetim,  belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları HEDEF BELGELENDİRME in web sayfasında bildirmekle,
 • Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,
 • Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,
 • Adayların ve Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.