Faaliyetlerimizde; kısa süreli değil, uzun soluklu bir çalışma anlayışına sahibiz ve iştigal sahamız için bunun ancak tarafsızlığın ve adil yaklaşım tarzının; her aşamada kesintisiz tesisi ile sağlanabileceğini biliyoruz. Bu nedenle çalışmalarımızda yazılı kurallarımızın dışına çıkmayacağımızı, tarafsızlıktan kesinlikle ödün vermeyeceğimizi, yetkilendirdiğimiz her bir bireye ilişkin sorumluluğumuzun farkında olduğumuzu dürüstlük ve içtenlikle beyan ederiz. Firmamızın çıkar çatışmalarından arındırılması için her türlü tedbirin alınacağını, gerekli denetim ve kontrollerin disiplinli bir biçimde gerçekleştirileceğini ayrıca personel belgelendirme sürecinde ise ISO 17024 standardı doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi ve gerekli çalışmaları ilgili standartlar, mevzuatlar doğrultusunda yapmayı taahhüt ederiz.

Firma kurallarımızın tamamı, yazılı hale getirilecek ve ilgili bütün departmanlara zaman kaybetmeden güvenilir metotlarla iletilecektir. Organizasyon şemasında ki konumu ne olursa olsun firma yönetici ve personellerimiz, kendilerine iletilen dokümanları anlayacak ve iletildiği tarih itibari ile işletmeye koyacaktır. Firmamız çalışanları, kendilerine iletilen dokümanları, kendilerine bildirilen metotlarla eleştirebilir, revizyon taleplerinde bulunabilir. Her türlü eleştiri ve talebin dikkate alınacağını, ancak revizyon talepleri kabul edilsin ya da edilmesin tanımlı kuralların disiplinli bir biçimde yerine getirilmesinin esas olacağını beyan ederiz.

İç ve dış iletişimimizde; profesyonel bir yaklaşım takınmayı, hadiselere kişisel değil, kurumsal bir tavır ile yaklaşmayı sağlayacak kurum kültürünün oluşması için gereken çabayı sarf edeceğiz.

Firmamız; Faaliyetlerimizin her aşamasında elde edilen bilgi ve belgelerin muhafazası ve açıklanmasında, kişisel hakları ön planda tutacak, adil bir yaklaşım sergileyecek, yasal şartları her daim gözetecektir.