HEDEF Belgelendirme Kuruluşu Üst Yönetimi olarak;

 • HEDEF Belgelendirme’ ye başvuruda bulunan tüm adaylara eşit ve tarafsız olarak, Belgelendirme faaliyetlerini yürüteceğimizi, tarafsızlığa yönelik riskleri devamlı surette belirleyeceğimizi ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,
 • HEDEF Belgelendirme olarak, belgelendirme faaliyetlerinin uygunluğunu ve belgelendirme kararları, sonuçlarının objektifliğimizi zedeleyebilecek ticari, mali, idari veya diğer herhangi bir faaliyet içerisine bulunmayacağımızı,
 • Hizmet kapsamımız içerisinde objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, adayları olumsuz yönde etkileyecek davranışlarda bulunulmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,
 • Mali çıkarlarımızın tarafsızlığımız üzerinde olumsuz baskı oluşturmayacağını, mali çıkar baskısını engellemek için gerekli finansal kaynakları sağlayacağımızı.
 • HEDEF Belgelendirme üst yönetimi olarak, hizmet verilen konularda hiçbir şekilde çalışanların üzerinde baskı veya etki oluşturmayacağımızı ve dışarıdan da gelebilecek baskıların kararı etkilemesine izin vermeyeceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde, makul olmayan mali koşullardan veya bir derneğe, gruba üyelik gibi kısıtlayıcı şartlardan dolayı sınırlandırma yapmayacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde hizmetlerimize ulaşımı, zorlaştırıcı veya kolaylaştırıcı uygulamalarda bulunmayacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerini, başvuran kişiye veya kuruluşun büyüklüğüne bağlı olmaksızın, herkese eşit imkan ve adil ücret ile ulaştıracağımızı,
 • Tüm çalışanlarımız, komitelerimiz ve tedarikçilerimizle bu beyannamede geçen şartlar dahilinde çalışılmasını sağlayacak beyanlar imzalayacağımızı,
 • Tarafsızlık ilkesi için, Kendi personelimizi belgelendirmeyeceğimizi,
 • Başvuru sahibi ve/veya üçüncü taraflardan gelen şikâyet ve itirazları hiçbir etki altında kalmadan çözümleyeceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizlilik ilkesine bağlı olarak yürüteceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetleri sırasında elde ettiğimiz bilgileri saklayacağımızı, (Yasaların bu tür bilgilerin açıklanmasını gerektirdiği durumlar hariç açıklamayacağımızı)
 • Yürütülen belgelendirme faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlığı ve doğruluğuyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içinde yer almayacağımızı
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev ve sorumlulukları olan personelin, görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirmeyeceğimizi,
 • Belgenin verilmesi, gözetim sürecinin gerçekleştirilmesi, yeniden verilmesi, askıya alınması veya geri çekilmesi ya da kapsamın daraltılması durumlarında; her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara, Mesleki Standartlara ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak tarafsız ve adil olarak belgelendirme hizmeti vereceğimizi,
 • Bütün bunların kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komisyonlarımız, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, ayrıca HEDEF Belgelendirme üst yönetiminin yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi’ne uyacağını, sistemin en verimli ve etkin şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını,

Üst Yönetim olarak taahhüt ederiz.